Jan Schonk Tegels, Introductie

Welkom op de site over de cloisonné tegels van Jan Schonk.

Ik ben sinds een paar jaar een verzamelaar van de cloisonné tegels van Jan Schonk. Hij heeft er niet zo veel gemaakt – zie de pagina met het overzicht van de cloisonné tegels van Jan Schonk – maar ze zijn wel bijzonder.

Om de tegels en het andere (keramische werk) van Jan Schonk onder de aandacht te brengen van het publiek ben ik deze website begonnen. Mijn bronnen zijn beperkt en indien u aanvullingen heeft op de tekst danwel foto’s van zijn werk die niet op deze site staan, ben ik u zeer erkentelijk indien u deze naar mij op zou willen sturen.

Op dit moment beperk ik mezelf tot de tegels van Schonk, het andere werk (met name de vazen en de sculpturen) komt op een later moment nog. U treft op deze site  een pagina over het werk van Jan Schonk, een pagina met afbeeldingen van de Jan Schonk tegels en een pagina met Jan Schonk tegels die te koop of te ruil zijn.

 

Veel plezier op de site,

Wouter Spijkman


by